Praktijkondersteuner somatiek (POH-S) – Huisartsenpraktijk van Moppes en van Londen – Amsterdam
Header afbeelding
's-Gravesandeplein 19 1091 BB Amsterdam Tel:020-4626670

Praktijkondersteuner somatiek (POH-S)

In de afgelopen jaren is het werk voor veel huisartsen sterk veranderd door toenemende zorg voor patiënten met chronische aandoeningen en kwetsbare gezondheid. Om ook voor deze patiënten goede zorg te blijven geven, wordt de huisarts ondersteund door de POH-S (praktijkondersteuner somatiek). De POH-S is een HBO-verpleegkundige, opgeleid om zorg te verlenen in de huisartsenpraktijk. Voor deze zorg heeft onze praktijk een overeenkomst met uw zorgverzekeraar gesloten.

In overleg met de huisarts doet de POH-S zelfstandig spreekuren en huisbezoeken. Zij geeft voorlichting, doet wondcontroles en begeleidt patiënten met suikerziekte, hoge bloeddruk, astma/ COPD. Ook heeft zij preventieve taken, zoals begeleiding bij verhoogd risico op hart- en vaatziekten en bij stoppen met roken. Zij overlegt met fysiotherapeut, diëtiste, maatschappelijk werkers en thuiszorg. De huisarts blijft eindverantwoordelijk, de POH-S overlegt daarom altijd met de huisarts over de behandeling en begeleiding.

Op afspraak kunt u bij de POH-S terecht voor:

  • Suikerziekte
  • Hoge bloeddruk
  • Preventie hart- en vaatziekten
  • Astma of COPD
  • Stoppen met roken
  • Complexe lichamelijke problematiek (ouderen)
  • Wondverzorging

Voor patienten met chronische ziekten werken wij samen met de cooperatie ROHA.