POH-GGZ (praktijkondersteuner GGZ) – Huisartsenpraktijk van Moppes en van Londen – Amsterdam
Header afbeelding
's-Gravesandeplein 19 1091 BB Amsterdam Tel:020-4626670

POH-GGZ (praktijkondersteuner GGZ)

In onze praktijk werken twee ervaren POH’s-GGZ (Praktijkondersteuners Geestelijke GezondheidsZorg). De POH’s -GGZ zijn HBO-/WO geschoolde professional die spreekuur houdt in de huisartspraktijk. Zij bieden kortdurende begeleiding en behandeling voor mensen met psychische en/of psychosociale klachten. Als de problemen te ingewikkeld zijn voor kortdurende begeleiding, verwijzen zij naar een hulpverlener die meer uitgebreide zorg kan bieden.

De POH-GGZ werkt nauw samen met Algemeen Maatschappelijk Werk, Generalistische-Basis geestelijke gezondheidszorg (B-GGZ ) en Specialistische geestelijke gezondheidszorg (S-GGZ). Deze zorg wordt o.a. geboden door Arkin, Punt P, Jellinek en GGZ-inGeest.

Als de POH-GGZ betrokken is bij uw zorgverlening, heeft zij inzage heeft in uw huisartsendossier. Net als de huisarts, is de POH-GGZ gehouden aan geheimhoudingsplicht. Hulpverlening door de POH-GGZ is verzekerd als huisartsenzorg, deze zorg belast uw eigen risico dus niet.

 

Wanneer met psychische klachten naar de huisarts?

U kunt naar de huisarts gaan als psychische klachten uw dagelijks leven verstoren. Dit kunnen klachten zijn van somberheid, angst, geldzorgen, woonproblemen, eenzaamheid, enz. Samen met de huisarts kijkt u dan naar passende hulp. De POH-GGZ kan helpen manieren te vinden om uw problemen op te lossen of hanteerbaar te maken. Ook kan de POH-GGZ verwijzen naar Maatschappelijk Werk of Welzijn op Recept.

 

Wat kan de huisarts bieden binnen de huisartsenpraktijk?

Tijdens het eerste gesprek stelt de huisarts vragen om een diagnose te stellen en beter te begrijpen waar u tegen aan loopt. Ook bespreekt de huisarts de mogelijkheden om hulp te bieden. Vaak biedt de huisarts u vervolggesprekken aan met de POH-GGZ. Deze neemt dan de begeleiding van uw klachten over. Daarbij bespreekt de POH GGZ eerst welke behandelingen u al hebt gehad, wat heeft gewerkt en wat nog verder kan helpen. Als niet duidelijk wordt wat verder kan helpen, kan de huisarts een langer gesprek met een psychiater in de huisartspraktijk aanvragen. Uiteindelijk volgt een plan voor de begeleiding van uw klachten.

 

Naar wie verwijst de huisarts buiten de huisartspraktijk?

Buiten de huisartspraktijk, kunnen de huisarts en POH-GGZ verwijzen naar een psycholoog of een psychiater. Beiden doen gesprekstherapie; de psychiater kan ook medicatie voorschrijven. Psychologen en psychiaters werken zelfstandig (vrijgevestigd) of voor een grote organisatie. Zij bieden Generalistische-Basis) GGZ (B-GGZ) of Specialistische GGZ (S-GGZ).

 

B-GGZ of S-GGZ?

Het is afhankelijk van de ernst van de klachten hoe intensief de behandeling moet zijn. B-GGZ is minder intensief dan S-GGZ. Mensen met ernstige en complexe klachten worden daarom meestal naar S-GGZ verwezen. De kosten van de B-GGZ en S-GGZ behandelingen buiten de huisartspraktijk worden vergoed via de basisverzekering. Daarbij geldt wel een eigen risico. Het belangrijk om te controleren of uw verzekering een contract heeft met de GGZ-behandelaar.

 

Hoe vind ik een GGZ-behandelaar buiten de huisartspraktijk?

Bepaal samen met de huisarts en POH-GGZ welke klachten u heeft en welke diagnose daarbij hoort;

Vraag aan uw verzekering een lijst met psychologen die een contract met hen hebben;

Kies een behandelaar uit de lijst die u van de verzekering krijgt.

Het kan helpen de therapeuten bellen of mailen en te vragen om een vrijblijvende kennismaking. Of u kunt aan mensen in uw omgeving vragen of zij goede ervaringen hebben met een therapeut, of online reviews bekijken;

Vraag een verwijsbrief voor de therapeut van uw keuze bij de huisarts.

 

Wat te doen tijdens uw wachttijd?

Er is veel vraag is naar GGZ-zorg. Daarom kan er een wachttijd zijn voordat u aan de beurt bent. Als uw klachten tijdens de wachttijd te hevig zijn, kunt u overbrugging door de POH-GGZ in de huisartspraktijk vragen.