Praktijkfolder – Huisartsenpraktijk van Moppes en van Londen – Amsterdam
Header afbeelding
's-Gravesandeplein 19 1091 BB Amsterdam Tel:020-4626670

Praktijkfolder

PRAKTIJKINFORMATIE

Huisartsen:          I. van Londen & N.M. van Moppes

’s-Gravesandeplein 19

1091BB Amsterdam

 

Openingstijden en bereikbaarheid

De praktijk is op iedere werkdag geopend van 8.00-17.00

Telefoonnummers en email bereikbaarheid:

Telefoon algemeen:                                020-4626670

Telefoon recepten:                                  020-4626673

Telefoon spoed overdag:                      020-6655975

Telefoon avond, nacht, weekend          088-0030600

Wanneer u onze praktijk belt, hoort u een keuzemenu: 1 spoed, 2 herhaalrecepten, 3 afspraken en overige zorgvragen.

Email: huisartsenml@hisconnect.eu

Website: www.huisartsenvanmoppesvanlonden.nl

 

Afspraken maken

De assistente vraagt  altijd naar de reden van uw afspraak. Zij is opgeleid om in overleg met u, uw klacht in te schatten. Zo kan zij een passende afspraak maken of alvast zelf advies geven. Net als de huisarts, houdt de assistente zich aan haar beroepsgeheim.

 

Spreekuur

Een spreekuurafspraak bij de huisarts duurt 10 minuten. Dat is meestal genoeg om één klacht te bespreken. Als u meerdere vragen heeft, kunt u aan de assistente vragen om extra tijd te reserveren. Voor afspraken kunt u uw voorkeur uitspreken voor één van de huisartsen. Bij spoed lukt dat meestal niet, u wordt dan gezien door de arts die op dat moment beschikbaar is.

 

Overleg via telefoon of econsult

Voor vragen die niet persé op het spreekuur gezien hoeven te worden, kunt u via de assistente een telefonisch consult aanvragen. Ook kunt u contact zoeken met de huisarts via de beveiligde patiënten omgeving van onze website www.huisartsenvanmoppesvanlonden.nl. Via www.uwzorgonline.nl kunt u toegang krijgen om teleconsulten bij de huisarts aan te vragen.

 

Huisbezoeken

Als u te ziek bent om naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts bij u thuis komen. Het is belangrijk dat u huisbezoeken vóór 11.00 bij de assistente aanvraagt. De assistente beoordeelt dan samen met de huisarts of een huisbezoek nog dezelfde dag kan plaatsvinden.

 

Afspraken afzeggen

Als u niet op uw afspraak kunt komen, vragen wij om minimaal 5 uur tevoren af te zeggen. Als u in een jaar 2x of vaker niet bent verschenen op uw afspraak zonder tijdige afzegging, brengen wij u 25 euro in rekening. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Praktijkassistentes

Al onze assistentes zijn MBO gediplomeerd. Zij werken onder supervisie van de huisartsen en voeren diverse medische zorgtaken zelfstandig uit. Bij de assistentes kunt u een afspraak maken voor wrattenbehandeling, hechtingen verwijderen, injecties, oren uitspuiten, wondcontroles, bloeddruk- en suikercontroles, medicatie controle, uitstrijkjes, soa-consulten, tapen van verstuikte enkels en aanleggen van compressie verbanden.

 

Praktijkondersteuner somatiek (POH-S)

De POH-S draagt zorg bij chronische aandoeningen zoals astma, COPD, hart- en vaatziekten en suikerziekte. Ook coördineert zij de extra zorg die ouderen soms nodig hebben. Voorts begeleid zij mensen die willen stoppen met roken. Zij werkt daarbij altijd samen met uw huisarts. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor deze zorg. Net als de huisarts, houdt de POH-S zich aan haar beroepsgeheim.

 

Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)

De POH-GGZ geeft kortdurende psychologische ondersteuning in ongeveer 5 gesprekken. Als u denkt dat dit voor uw klachten geschikt is, kunt u de huisarts om een verwijzing vragen. De POH-GGZ kan dan uw dossier inzien, en zij maakt aantekeningen over het gesprek voor de huisarts in uw dossier. Net als de huisarts, houdt de assistente zich aan haar beroepsgeheim.

 

Physician assistant in opleiding

De PA (physician assistant) in opleiding heeft brede medische kennis en vaardigheden, daarvoor volgt zij een HBO-master opleiding. Zij kan zelfstandig onderzoek doen, diagnoses stellen, behandelen, begeleiden, voorlichting geven en een aantal medisch technische handelingen uitvoeren. Net als de huisarts, houdt de PA zich aan haar beroepsgeheim.

 

Samenwerking met het OLVG

Wij werken al jaren prettig samen met de specialisten van OLVG Oost. Naar dit ziekenhuis doen wij de meeste verwijzingen voor specialistische hulp en onderzoek. Om de zorgverlening optimaal af te stemmen, kunt u ons via www.mijnOLVG.nl  toestemming geven om uw OLVG-dossier in te zien. Dit kan ook via het toestemmingsformulier aan de balie van het OLVG.

 

Samenwerking huisartsopleiding Amsterdam UMC

Onze huisartsenpraktijk is onderdeel van het academisch netwerk van de huisartsopleiding Amsterdam UMC. Dat betekent dat wij meewerken aan wetenschappelijk onderzoek en innovatie van de huisartsenzorg en -opleiding. Hiervoor kunnen geanonimiseerde gegevens uit onze praktijk gebruikt worden. Voorts zijn de huisartsen als wetenschappelijk docent en onderzoeker verbonden aan de huisartsenopleiding Amsterdam UMC. De kennis en vaardigheden vanuit deze nevenfuncties gebruiken zij voor voortdurende kwaliteitsverbetering binnen de eigen huisartsenpraktijk.

 

Samenwerking met huisartsenpost, ketenzorg en apotheek

Voor veilige zorg is het belangrijk dat de dienstdoende huisarts ook tijdens avond-, nacht en weekenddiensten uw huisartsendossier kan inzien. Zo kan de arts rekening houden met uw ziekten, medicatiegebruik en met uw wensen.

Voor chronische aandoeningen werken wij samen met een ketenzorgprogramma en uw apotheek. Ook hier is het belangrijk voor uw gezondheid dat alle medewerkers uw dossier kunnen inzien. Wij vragen u toestemming om hiervoor uw dossier aan te melden bij het Landelijk Schakelpunt. U kunt toestemming geven via het toestemmingsformulier in deze folder, aan de balie of online via www.volgjezorg.nl

 

Veilig medicijn gebruik

Voor veilige zorg is het belangrijk dat u en uw huisarts goed weten welke medicijnen u gebruikt, en voor welke kwaal u deze medicijnen gebruikt. Als u meer dan vijf geneesmiddelen gebruikt, overleg dan regelmatig (elke twee jaar) met uw huisarts of POH-S om het overzicht te behouden. Voor zo’n overleg kunt u via de assistente een afspraak plannen. Neem al uw medicijndoosjes en uw medicijnlijst mee naar deze afspraak. Denk daarbij ook aan de medicijnen die u zelf bij de drogist koopt.

 

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u telefonisch of via de website aanvragen. Deze liggen dan de volgende werkdag klaar bij uw apotheek. Let op: dit kan alleen voor medicatie die u in het laatste half jaar heeft gebruikt, én waarover is afgesproken dat u herhalingen mag bestellen.

 

Inzage medische gegevens en beroepsgeheim

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. om goede zorg te verlenen, kunnen huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners en de physician assistant uw dossier inzien. Zij hebben allen beroepsgeheim. Via onze digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kunt u ook zelf delen van uw medisch dossier inzien. Daarvoor kunt u via www.medmij.nl een PGO kiezen.

 

Nieuwe inschrijvingen

Als u woont in de postcode gebieden 1091-1094 of 1097-1098, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met één van de huisartsen. In dit gesprek bespreekt u uw verwachtingen en wensen. Als blijkt dat deze passen bij het aanbod van onze praktijk, kunt u zich inschrijven als nieuwe patiënt. Bij inschrijving vraagt de assistente naar uw ID. Uw de vorige huisarts stuurt uw medisch dossier naar onze praktijk zodra u laat weten dat u bent overgestapt.

 

Postcodebeleid

Wij nemen alleen patiënten aan in de postcodes 1091-1094 en 1097-1098, omdat de huisarts bij spoed binnen 15 minuten bij u moet kunnen zijn. Ook werken wij nauw samen met alle andere zorgverleners in de wijk, daardoor kunnen wij uw zorg beter coördineren als u binnen deze postcodegebieden woont.

 

Wijzigingen doorgeven

Bij veranderingen in uw gezinssamenstelling, adres, telefoonnummer en emailadres vragen wij om dit door te geven aan de assistente. Dat kan aan de balie, telefonisch of online via huisartsenml@hisconnect.eu

 

Klachten

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk op persoonlijke wijze van dienst te zijn. Als u toch een klacht heeft, bespreek dit dan eerst met de huisarts. De huisarts kan dan samen met u een plan maken om hier iets aan te doen. Als dat niet lukt, kunt u een klachtenformulier invullen. Deze kunt u vinden op onze website of u kunt hierom vragen bij onze assistente. Als de praktijk geen goede oplossing biedt voor uw klacht, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg: www.skge.nl

 

Onze zorg reikt verder

Naast de zorg voor onze patiënten dragen uw huisartsen graag bij aan een gezonde wereld waarin mensen elkaar beter begrijpen. Wij geloven in het effect van kleine acties, daarom doneren wij jaarlijks een klein deel van ons inkomen aan het onderwijsprogramma van Seeds of Peace, een organisatie die jongeren uit conflictgebieden met elkaar in gesprek brengt, en zo zaadjes plant voor een gezonde wereld. ‘Met vertrouwen en wederzijds begrip kunnen we rumoerige conflicten omvormen tot een prachtige symfonie van solidariteit.’  (Martin Luther King, Washington, 28 augustus, 1963).  

 

Registraties

Mw. I. van Londen: BIG 69041978601

Mw. N.M. van Moppes: BIG 59031253901

Dhr. N. Boz: BIG 49063112201

Kamer van Koophandel: 34375074